Organic Boost produkterne er unikke.
 
De adskiller sig fra mange andre produkter ved at, der her tilbydes nyeste knowhow inden for anti-aging teknologi, hånd i hånd med økologien. Og i koncentreret form.
 
Hovedparten af produkterne er karakteriseret ved:
 
* Meget højt indhold af aktiv stoffer - ca. 60-100%
* Meget højt indhold af økologiske ingredienser - 86-100% af planteindhold
* Meget høj andel af dokumenterede celleregenerende/ældningshæmmende ingredienser
 
Via kombinationen af ingredienser tilstræbes det at opnå størst mulig synergieffekt. Dvs. vi udnytter at nogle stoffer øger optagelsen af andre, ligesom vi f.eks tilstræber at øge collagendannelsen ved at tilføre flere samarbejdende boostere og byggesten.
 
 
 
 
Om allergi - se under punktet Målgruppe.
 
Se også deklarationer under hvert enkelt produkt.